Cheng, Yue-Jia, Fen-Yang Tang, Chang-Jun Bao, Ye-Fei Zhu, Qi Liang, Jian-Li Hu, Wen-Dong Liu, Ying Wu, Kathleen H. Reilly, Tong-Qian Shen, Yang Zhao, Zhi-Hang Peng, Rong-Bin Yu, Hua Wang, Hong-Bing Shen, and Feng Chen. 2013. “Spatial Analyses of Typhoid Fever in Jiangsu Province, People’s Republic of China”. Geospatial Health 7 (2):279-88. https://doi.org/10.4081/gh.2013.86.